Welkom bij Motorclub

Spotlight:

Home

Corona update 1 oktober

Beste mensen, 

In verband met de aanscherping van de Corona maatregelen zullen wij de clubavonden weer moeten beperken tot de contole-rondes en de plantjes water geven.

Een en ander volledig in lijn met de nu geldende regels.

Hierdoor zal ook het oktoberfeest, dat was gepland op 24 oktober, van Mozamo niet door kunnen gaan.

Ook gaat het bestuur bij de eerstkomende bestuursvergadering bekijken of en hoe wij de Algemene Ledenvergadering kunnen houden in november.

Het Coronavirus heeft ons goed in de tang...

Maarrr
Blijf gezond, zorg goed voor uzelf én voor anderen !

Namens het bestuur van MC Mozamo,

Nico Koning.

Weerbericht

Kalender

Logo Mozamo